вівторок, 14 серпня 2018 р.

Увага! Інформація щодо нових норм облаштування ЗО.

Новими ДБН передбачено збільшення площі класних приміщень. У старих ДБН за фронтальної форми занять передбачалося 2 м 2, а за новими вона становить 3 м 2 за змішаної форми навчання.
Розміри площ навчальних приміщень слід визначати, врахувавши їх призначення, наповнюваність груп за різними видами навчальних занять і питомі показники розрахункової площі на одного учня. Розмір площі має бути не менше ніж, м 2:
класні приміщення
за фронтальних форм занять — 2,4;
за змішаних форм навчання (фронтальних, групових та індивідуальних форм занять) — 3,0;
універсальне приміщення для груп продовженого дня початкової школи (перших-четвертих класів) — 2,4;
універсальні навчальні кабінети і спеціалізовані кабінети загальноосвітнього циклу (літератури, історії і суспільствознавства, географії, математики) —
за фронтальних форм занять — 2,4;
за змішаних форм навчання (фронтальних, групових та індивідуальних форм занять) — 3,0;
лабораторії з природничих наук (фізики, хімії, біології), навчальні кабінети загальнотехнічного профілю — 2,8.

Вимоги до розташування обладнання та умов видимості у навчальних приміщеннях наведено у Таблицях 1, 2.
Таблиця 1
ВІДСТАНЬ МІЖ ОБЛАДНАННЯМ У НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТАХ І ЛАБОРАТОРІЯХ
Найменування виміру                                                                  Відстань (не менше ніж), см
Між учнівськими столами в ряді                                                                               50
Між рядами одномісних учнівських столів                                                              50
Між рядами двомісних учнівських столів                                                                60
Між рядами учнівських столів і зовнішньою поздовжньою стіною                      70
Між рядами учнівських столів та внутрішньою поздовжньою стіною, шафами (уздовж внутрішньої поздовжньої стіни)                                                                                50
Між учнівськими столами при їх парному розташуванні в ряді                             10
Між лабораторними столами при одному ряді працюючих                                     80
Те саме при двох рядах працюючих                                                                           140
Від задніх учнівських столів до задньої (внутрішньої) стіни (перегородки)         65
Те саме до задньої стіни, що є зовнішньою, та при розташуванні шаф уздовж задньої стіни (перегородки)                                                                                                               100
Від останнього ряду лабораторних столів до задньої стіни або вмонтованих шаф 80-100
Від передньої стіни з класною дошкою до передніх двомісних столів                       240

Таблиця 2
ВИМОГИ ЩОДО УМОВ ВИДИМОСТІ КЛАСНОЇ ДОШКИ В НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТАХ І ЛАБОРАТОРІЯХ
Найменування виміру                                                       Нормативна величина видимості
Горизонтальний кут видимості класної дошки від краю дошки завдовжки 3 м до середини крайнього місця учня за переднім столом
у класах                                                                                                  не менше ніж 40°
у кабінетах і лабораторіях                                                                     не менше ніж 35°
Висота нижнього краю класної дошки над підлогою
для перших класів                                                                                   60-70 см
для других-четвертих класів                                                                  75-80 см
для п’ятих-дванадцятих класів                                                              80-90 см
Найбільша віддаленість від класної дошки крайнього місця в останньому ряді не більше 860 см

Немає коментарів:

Дописати коментар